Uw risicobeheersing is onze passie

Wij brengen uw processen en bedrijfsvoering op orde

Uw risicobeheersing op orde door de volgende 4 pijlers

Het begint met inzicht in de kwaliteit van de risicobeheersing. Hoe staat de organisatie ervoor en waar liggen kansen om de beheersing van risico’s te verbeteren? Als dit inzicht er is, kan de volgende stap gemaakt worden: Het beschrijven van de gewenste risicobeheersing en AO/IC die comfort geeft (op papier) dat de doelen bereikt kunnen worden. Én dat ongewenste gebeurtenissen worden voorkomen.

Maar dit betreft alleen nog maar de gewenste situatie op papier. Er zal nog een vertaalslag moeten plaatsvinden naar de praktijk, waarbij de medewerkers volgens deze beschrijving gaan werken en daarmee op gestructureerde wijze de risico’s van de organisatie beheersen. De medewerkers moeten hiertoe ook in staat zijn. Wellicht ontbreekt het aan de kennis of vaardigheden om de werkzaamheden uit te voeren. training kan hierbij uitkomst bieden.

ACS ondersteunt u bij deze 4 pijlers

Inzicht

Inzicht

Met jarenlange ervaring op het gebied van het doen van onderzoeken, zijn wij in staat om inzicht te geven in de kwaliteit van de risicobeheersing van de organisatie. Geen standaardsjablonen of focus op dossiervorming, maar op maat gemaakte normen waarmee we de opzet en de inrichting van de risicobeheersing van de organisatie beoordelen. Waar nodig komt de onderste steen boven; niet omdat wij dat zo nodig willen, maar omdat u dat aan ons gevraagd heeft. Vanuit onze conclusies en aanbevelingen kunnen wij vervolgens met u meedenken over de vervolgstappen, zodat u uw risicobeheersing (verder) kan verbeteren.

Meer informatie

Beschrijven

Beschrijven

Wij ondersteunen u graag bij het opstellen van beleid en processen rondom uw risicobeheersing en het beschrijven van de gewenste inrichting van de AO/IC. Uitgangspunt is het op papier zetten van de bestaande inrichting via diepte-interviews en het vastleggen van de resultaten in standaard risicomanagement-software. Op basis hiervan kan toegewerkt worden naar de gewenste inrichting van de risicobeheersing. Door aan te sluiten op de bestaande processen wordt tegelijkertijd voorkomen dat extra inspanning nodig is bij het invoeren in de praktijk.

Meer informatie

Praktijk

Praktijk

ACS Risk & AO/IC ondersteunt met plezier bij het invoeren van de gewenste inrichting van de risicobeheersing. Welke rol wordt van het management verwacht en hoe kan het medewerkers motiveren om de werkzaamheden in lijn met de vastgelegde afspraken, procedures en processen uit te voeren? Is er wel voldoende urgentiebesef of is er zelfs sprake van zelfgenoegzaamheid? Daarnaast moeten de medewerkers ook in staat worden gesteld om op deze wijze te werken. Het goed communiceren van de verwachtingen, de noodzaak om zo te werken, eenvoudige digitale toegang tot de vastgelegde afspraken en beschreven AO/IC en openstaan voor ideeën van medewerkers zijn allemaal kleine factoren, die kunnen bijdragen aan een gedragen en succesvolle invoering.

Meer informatie

Training

Training

Risicobeheersing en AO/IC is geen rocket science, maar wordt in het algemeen ook niet als een heel toegankelijk onderwerp beschouwd. Aan de hand van trainingen, bijvoorbeeld in de vorm van workshops of assessment, maakt ACS Risk & AO/IC deze onderwerpen voor een bredere groep geïnteresseerden toegankelijk. Onze visie is dat kennis over de belangrijkste principes van risicobeheersing de basis is voor het verhogen van de bewustwording bij de medewerkers ten aanzien van het beheersen van risico’s en het effectief en efficiënt uitvoeren van processen. Een goed begrip van processen en procedures is noodzakelijk om medewerkers zich bewust te laten worden van de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden om de doelen van de afdeling/organisatie te bereiken.

Meer informatie

QuickScans

De Basis op Orde is een terugkerend thema bij organisaties die willen groeien, innoveren of compliant moeten zijn met wettelijke regels en regelgeving.

Met het QuickScan Advies geven we u op een professionele wijze inzicht in de mate waarin de Basis op Orde is en waar een versterking van de administratieve organisatie en risicobeheersing gewenst is.

Meer informatie

Adviesgesprek Startups

Start-ups zijn hot!, en dat blijkt uit het grote aantal dat jaarlijks wordt opgericht, maar het valt niet mee! 90% van de Start-ups bestaat na 3 jaar niet meer. Start-ups lijken te snel naar de markt te willen, zonder een gedegen voorbereiding. Door alle drukte rondom de introductie en groeifase van de Start-up wordt vaak vergeten om ook over het voorkomen van onverwachte gebeurtenissen en de inrichting van de organisatie na te denken.

Met adviesgesprekken ondersteunen wij Start-ups (en Scale-ups) bij het inrichten van de organisatie en de risicobeheersing.

Meer informatie

(Incompany) Trainingen

Je leest het regelmatig in de media: grote fraudezaken die veel financiële en reputatieschade aanrichten, zoals bij de fraudezaken Klimop, de Pathé CEO-fraude en de partnerfraude bij Loyens & Loeff.
Een adequate administratieve organisatie en risicobeheersing is van belang om dit soort situaties te voorkomen. Maar de vereiste kennis en vaardigheden hiervoor zijn niet altijd aanwezig.

Via onze trainingen ondersteunen wij organisaties en deelnemers bij het op het juiste niveau brengen van de benodigde kennis en vaardigheden op het gebied van risicobeheersing en administratieve organisatie.

Lees verder

Wat is AO/IC?

Administratieve Organisatie & Interne Controle (AO/IC), een hele mond vol, maar wat betekent het nu eigenlijk?

In de kern gaat AO/IC over het functioneren van uw processen. Oftewel, zorgen de processen ervoor dat de organisatiedoelen op een effectieve wijze worden gerealiseerd en dat ongewenste gebeurtenissen worden voorkomen?

Meer weten?

Wat is onze visie?

Wij willen onze dienstverlening op het gebied van risicobeheersing op een toegankelijke en begrijpelijke manier in de markt zetten.

Ons doel is los te komen van de ‘techniek’ en het ‘jargon’. Maar ook het management en de medewerkers te enthousiasmeren om hun processen op orde te brengen en te houden.

Meer weten?

Recente publicaties

17 december 2018

Robotics Process Automation en de impact op uw organisatie

(Dit artikel is in januari 2019 geplaatst in het digitale financiële dagblad Financieel-Management.nl) Gaat de Robot ...

Lees verder
17 december 2018

Start-ups: Jong & Snel is kritische faalfactor.

(Dit artikel is in januari 2019 geplaatst in het online financiële dagblad Financieel-Management.nl) Start-ups zijn hot...

Lees verder
02 december 2018

Hoe kun je CEO fraude voorkomen?

(Dit artikel is in november 2018 geplaatst in het digitale financiële dagblad Financieel-Management.nl én CFO.nl) “...

Lees verder

Meer informatie over ACS Risk & AO/IC?

U kunt zich inschrijven op onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.