Uw risicobeheersing is onze passie

Wij brengen uw processen en bedrijfsvoering op orde

Bent u op de goede weg?

“Succes is neither magical nor mysterious. Succes is the natural consequence of consistently applying the basic fundamentals” (Jim Rohn)

Enerzijds is een stevige basis en een solide fundament essentieel om uw bedrijf te laten floreren. Een solide basis van het bedrijf biedt gemoedsrust en is een randvoorwaarde voor het nemen van strategische besluiten en het realiseren van een gezonde financiële toekomst. ACS biedt ondersteuning bij het op orde krijgen van de basis van uw bedrijf door het geven van inzicht in de belangrijkste aandachtspunten van de Administratieve Organisatie (AO/IC) én door het creëren van kennis en bewustzijn over de noodzaak van een goede AO/IC.

Anderzijds wilt u uw doelstellingen bereiken en dat zal gepaard moeten gaan met het beheersen van de belangrijkste risico’s die deze doelstellingen bedreigen. ACS biedt ondersteuning bij de risicobeheersing en het risicomanagement binnen uw bedrijf. Wij helpen u met onze opgebouwde kennis en jarenlange ervaring en met de toepassing van verschillende tools om snel inzicht te geven in de belangrijkste risicogebieden. Wij maken u bewust van het belang en de toegevoegde van effectief risicomanagement en wij houden u de spiegel voor.

Onze dienstverlening is gebaseerd op 4 pijlers

Inzicht

Inzicht

Met jarenlange ervaring op het gebied van het doen van onderzoeken, zijn wij in staat om inzicht te geven in de kwaliteit van de risicobeheersing van de organisatie. Geen standaardsjablonen of focus op dossiervorming, maar op maat gemaakte normen waarmee we de opzet en de inrichting van de risicobeheersing van de organisatie beoordelen. Waar nodig komt de onderste steen boven; niet omdat wij dat zo nodig willen, maar omdat u dat aan ons gevraagd heeft. Vanuit onze conclusies en aanbevelingen kunnen wij vervolgens met u meedenken over de vervolgstappen, zodat u uw risicobeheersing (verder) kan verbeteren.

Meer informatie

Beschrijven

Beschrijven

Wij ondersteunen u graag bij het opstellen van beleid en processen rondom uw risicobeheersing en het beschrijven van de gewenste inrichting van de AO/IC. Uitgangspunt is het op papier zetten van de bestaande inrichting via diepte-interviews en het vastleggen van de resultaten in standaard risicomanagement-software. Op basis hiervan kan toegewerkt worden naar de gewenste inrichting van de risicobeheersing. Door aan te sluiten op de bestaande processen wordt tegelijkertijd voorkomen dat extra inspanning nodig is bij het invoeren in de praktijk.

Meer informatie

Praktijk

Praktijk

ACS Risk & AO/IC ondersteunt met plezier bij het invoeren van de gewenste inrichting van de risicobeheersing. Welke rol wordt van het management verwacht en hoe kan het medewerkers motiveren om de werkzaamheden in lijn met de vastgelegde afspraken, procedures en processen uit te voeren? Is er wel voldoende urgentiebesef of is er zelfs sprake van zelfgenoegzaamheid? Daarnaast moeten de medewerkers ook in staat worden gesteld om op deze wijze te werken. Het goed communiceren van de verwachtingen, de noodzaak om zo te werken, eenvoudige digitale toegang tot de vastgelegde afspraken en beschreven AO/IC en openstaan voor ideeën van medewerkers zijn allemaal kleine factoren, die kunnen bijdragen aan een gedragen en succesvolle invoering.

Meer informatie

Training

Training

Risicobeheersing en AO/IC is geen rocket science, maar wordt in het algemeen ook niet als een heel toegankelijk onderwerp beschouwd. Aan de hand van trainingen, bijvoorbeeld in de vorm van workshops of assessment, maakt ACS Risk & AO/IC deze onderwerpen voor een bredere groep geïnteresseerden toegankelijk. Onze visie is dat kennis over de belangrijkste principes van risicobeheersing de basis is voor het verhogen van de bewustwording bij de medewerkers ten aanzien van het beheersen van risico’s en het effectief en efficiënt uitvoeren van processen. Een goed begrip van processen en procedures is noodzakelijk om medewerkers zich bewust te laten worden van de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden om de doelen van de afdeling/organisatie te bereiken.

Meer informatie

Komende events

QuickScans

De Basis op Orde is een terugkerend thema bij organisaties die willen groeien, innoveren of compliant moeten zijn met wettelijke regels en regelgeving.

Met het QuickScan Advies geven we u op een professionele wijze inzicht in de mate waarin de Basis op Orde is en waar een versterking van de administratieve organisatie en risicobeheersing gewenst is.

Lees verder

Adviesgesprek Startups

Start-ups zijn hot!, en dat blijkt uit het grote aantal dat jaarlijks wordt opgericht, maar het valt niet mee! 90% van de Start-ups bestaat na 3 jaar niet meer. Start-ups lijken te snel naar de markt te willen, zonder een gedegen voorbereiding. Door alle drukte rondom de introductie en groeifase van de Start-up wordt vaak vergeten om ook over het voorkomen van onverwachte gebeurtenissen en de inrichting van de organisatie na te denken.

Met adviesgesprekken ondersteunen wij Start-ups (en Scale-ups) bij het inrichten van de organisatie en de risicobeheersing.

Lees verder

Incompany training

Met een Incompany – basistraining AO/IC worden de deelnemers wegwijs gemaakt in het vakgebied en worden een aantal belangrijke handvatten meegegeven om de AO/IC toe te passen binnen de eigen organisatie. Het grote voordeel van een Incompany training (t.o.v. een reguliere basistraining AO/IC), is dat de training aangepast wordt op de specifieke wensen en informatiebehoeften van de organisatie.

Lees verder

Wat is risicomanagement?

Risk, Risk Management, Risicomanagement, Risicobeheersing; allerlei begrippen die te pas en te onpas door elkaar worden gebruikt, maar wat betekent het nu eigenlijk?

Wij verstaan onder risicomanagement de cultuur, de structuur en het proces dat ervoor moet zorgen dat risico’s in een organisatie of bedrijfsonderdeel op een adequate wijze in kaart worden gebracht, worden geregistreerd, worden beheerst en waar nodig tot actie leiden.

Meer weten?

Wat is AO/IC?

Administratieve Organisatie & Interne Controle (AO/IC), een hele mond vol, maar wat betekent het nu eigenlijk?

In de kern gaat AO/IC over het functioneren van uw processen. Oftewel, zorgen de processen ervoor dat de organisatiedoelen op een effectieve wijze worden gerealiseerd en dat ongewenste gebeurtenissen worden voorkomen?

Meer weten?

Recente publicaties

14 oktober 2019

Hoe helpt AO/IC fraude voorkomen?

Controltechnische functiescheiding is een beproefd middel tegen fraude, maar wordt niet altijd effectief gebruikt. ...

Lees verder
29 september 2019

Minder toezicht, meer tegenspraak!

In de nasleep van rampen, fraudes of debacles volgt er vaak een discussie over het opleggen van nieuwe en aanvullende ...

Lees verder
20 september 2019

Grenzen van controleren bereikt?

(Dit artikel is in augustus 2019 geplaatst in het financiële dagblad Financieel-Management.nl) Na elke overtreding ...

Lees verder

Meer informatie over ACS Risk & AO/IC?

U kunt zich inschrijven op onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.