et Eeuwige Dilemma: Investeren in Innovatie of Eerst de Basis op Orde? | ACS AO/IC

Het Eeuwige Dilemma: Investeren in Innovatie of de Basis op Orde?

Er wordt veel gevraagd van organisaties tegenwoordig. Enerzijds wordt verlangd dat de basis op orde is, maar tegelijkertijd verandert de wereld razendsnel en is de druk groot om niet achter te blijven bij alle technologische ontwikkelingen. In de complexe wereld, waarin we nu leven, wordt het vinden van de juiste balans tussen de basis op …

Lees meerHet Eeuwige Dilemma: Investeren in Innovatie of de Basis op Orde?

Fraude…..Hoe kan je dat eigenlijk voorkomen?

Fraude voorkomen kan, maar de menselijke factor blijft van grote invloed Maar liefst 1 op de 3 bedrijven heeft te maken met economische criminaliteit. De financiële gevolgen kunnen voor organisaties enorm zijn. Per jaar wordt de bedrijfsfraude ingeschat op enkele miljarden. Veel fraude vindt plaats in de administratie, waarbij er verschillende vormen zijn waar te …

Lees meerFraude…..Hoe kan je dat eigenlijk voorkomen?

Blockchain: maar Garbage in, Garbage out blijft een groot risico!

Gaat Blockchain de Administratieve Organisatie vervangen? (Dit artikel is in september 2019 geplaatst in het financiële dagblad financieel-management.nl Typ het woord “Blockchain” in op Google en je wordt overladen met filmpjes, artikelen en interviews met deskundigen over de nieuwe technologie Blockchain. Er worden krachttermen gebruikt zoals “baanbrekend”,  “(r)evolutionair” en “efficiency verhogend”, geen tussenkomst van banken en …

Lees meerBlockchain: maar Garbage in, Garbage out blijft een groot risico!

4 veranderstrategieën voor een succesvolle AO/IC-implementatie

Het op papier hebben van AOIC-procesbeschrijvingen is voor organisaties niet altijd een vanzelfsprekendheid, maar het implementeren van de AO/IC is vaak helemaal een worsteling.  Terwijl een succesvolle invoering wel noodzakelijk is voor een optimaal functionerende bedrijfsvoering. In deze publicatie wordt een vervolg gegeven aan de vorige publicatie, waarin urgentiebesef als kritische succesfactor is genoemd voor een succesvolle invoering

Introductie

In de publicatie “Urgentiebesef als kritische succesfactor“ werd al aangegeven dat een goede beschrijving van de processen, risico’s en beheersmaatregelen een belangrijke randvoorwaarde is, voordat met een AO/IC-implementatie gestart kan worden. Maar wat is nodig om tot een feitelijke verandering in gedrag en werkwijzen van de medewerkers te komen, die in lijn is met de beschreven AO/IC? In deze publicatie worden een 4-tal veranderstrategieën genoemd die organisaties kunnen gebruiken.

Lees meer4 veranderstrategieën voor een succesvolle AO/IC-implementatie

Succesvol invoeren van AOIC: Urgentiebesef als kritische succesfactor

Het op papier hebben van AO/IC procesbeschrijvingen is voor organisaties niet altijd een vanzelfsprekendheid, maar het succesvol invoeren van de AO/IC is vaak helemaal een worsteling. Terwijl een succesvol invoering juist wel noodzakelijk is voor een optimaal functionerende bedrijfsvoering. In dit document wordt één kritische succesfactor uitgelicht, waarmee het management de kans op het succesvol invoeren van de gewenste AOIC kan vergroten: Urgentiebesef.

Lees meerSuccesvol invoeren van AOIC: Urgentiebesef als kritische succesfactor