Beschrijven

Beschrijven van de gewenste inrichting van de risicobeheersing

Gewenste inrichting van de risicobeheersing

Wij ondersteunen u graag bij het opstellen van beleid en processen rondom uw risicobeheersing en het beschrijven van de gewenste inrichting van de AO/IC. Uitgangspunt is het op papier zetten van de bestaande inrichting via diepte-interviews en het vastleggen van de resultaten in standaard risicomanagement-software. Op basis hiervan kan toegewerkt worden naar de gewenste inrichting van de risicobeheersing. Door aan te sluiten op de bestaande processen wordt tegelijkertijd voorkomen dat extra inspanning nodig is bij het invoeren in de Praktijk.

  • Staat de inrichting van de risicobeheersing en de administratieve organisatie/ interne controle (AO/IC) nog niet goed op papier? Of is deze inrichting inmiddels verouderd door wijzigingen in uw organisatie?
  • Zijn risico’s en bijbehorende tegenmaatregelen per proces voldoende in beeld gebracht?
  • Is er voldoende informatie beschikbaar om de bedrijfsprocessen tijdig te kunnen bijsturen en verantwoording af te leggen over de behaalde resultaten?
  • Benoemt de accountant de inrichting van de risicobeheersing als een terugkerend aandachtspunt?

De drempel om de beschreven risicobeheersing te lezen, willen we zo laag mogelijk houden. Dus géén dikke beleidsdocumenten, AO-handboek of handboek soldaat achtige producten, maar op maat gemaakte aantrekkelijke en leesbare producten, die rekening houden met de dynamiek en de behoeften van de organisatie. Producten die in begrijpelijke “Jip & Janneke” taal zijn geschreven en dus zonder ingewikkelde vaktermen, zoals opzet, bestaan en werking.

Bekijk ook de andere pijlers: