Training Praktisch Risicomanagement

Inleiding
Het beheersen van risico’s is zo oud als de mens bestaat. De essentie van het beheersen van risico’s, namelijk om te overleven, is in de loop van de geschiedenis niet veranderd, al is de context waarbinnen dit plaatsvindt nadrukkelijk wel veranderd. De evolutie en ontwikkeling van de mens alsmede de globalisering, informatisering en digitalisering van de menselijke leefomgeving maken dat het beheersen van risico’s complexer is geworden.

De wereld die in de ban is van het snel verspreidende coronavirus, het tragische en dramatische ongeluk met de “Stint”, talloze mislukte projecten om nieuwe informatiesystemen bij organisaties te implementeren en de hacks die plaatsvinden op de computersystemen van personen en de overheid. Het is slechts een kleine greep uit gebeurtenissen die het gevolg zijn van risico’s die zich hebben gemanifesteerd en waarbij de beheersing van deze risico’s onvoldoende is geweest. Vanzelfsprekend is de omvang en impact van ieder risico anders, maar een feit is dat ieder persoon en iedere organisatie continu te maken heeft met risico’s en vraagstukken hoe om te gaan met deze risico’s. Maar zijn we eigenlijk wel voldoende geëquipeerd om weerstand te bieden tegen risico’s? En is risico nemen eigenlijk gewoon ook nodig? Of is het belangrijk dat we alle risico’s kennen en deze proberen te voorkomen? En waarom doen we dat soms wel en soms niet?

In deze training praktisch risicomanagement staan bovenstaande vragen centraal en worden de deelnemers op hoofdlijnen wegwijs gemaakt in het vakgebied van risicobeheersing en wordt hen een aantal belangrijke handvatten meegegeven om de beheersing ook daadwerkelijk toe te passen in een casesituatie en na de training in de praktijk en dan in het bijzonder binnen de eigen organisatie.

Inhoud training
Tijdens de training wordt onder meer aandacht besteed aan:
• De historie en het historische verloop van het beheersen van risico’s en welke uitwerking dat heeft op het beheersen van risico’s binnen bedrijven heden ten dage.
• De definitie van onzekerheid, risico en risicomanagement, het onderscheid tussen risico en onzekerheid en het waarom van risicobeheersing.
• Welke methoden (bijvoorbeeld COSO-ERM, NEN-ISO 31000, COBIT, ISO 27001) gebruikt kunnen worden om de beheersing van risico’s in bedrijven te structureren en systematisch te laten plaatsvinden.
• Hoe het gedrag van mensen het beheersen van risico’s beïnvloedt (o.a. de onderzoeken en theorieën van Kahneman, Tversky, Thaler, Taleb, Larrick en Tetlock komen kort aan de orde).

Werkwijze
De training bevat theorie en theoretische concepten. Om het leereffect te vergroten, wordt de training aangevuld met concrete praktijkvoorbeelden, die interactief met de deelnemers worden besproken. Daarnaast wordt geoefend met een casesituatie.

Bij deelname aan de training ontvangt u kosteloos de bij de training gebruikte sheets en praktijkvoorbeelden en een bewijs van deelname aan deze training.

Voor wie
De training is voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met de risicobeheersing in de eigen organisatie. Enerzijds omdat er vanuit de organisatie behoefte is om meer inzicht te verkrijgen in het beheersen van risico’s in relatie tot het bereiken van de doelstellingen en anderzijds omdat een toezichthouder, de externe accountant of internal auditor specifiek aandacht voor dit onderwerp vraagt. De training is niet bedoeld om u op te leiden tot risicomanager, maar geeft u wel belangrijke en verrassende basisinzichten in dit vakgebied.

Doelstelling van de training
Na afloop van de cursus heeft de deelnemer:
• Inzicht in de ontwikkeling en de relevantie van het vakgebied.
• Kennis van de belangrijkste basisbegrippen en onderwerpen binnen het vakgebied.
• Vaardigheid om deze basisprincipes in de praktijk toe te passen.
• Instrumenten tot zijn of haar beschikking om de risicobeheersing binnen de eigen organisatie te verbeteren.

Heeft u vragen?
ACS Risk & AO/IC
Marc van der Veen / Arjan Hofman
E-mail: info@riskaoic.nl

Meer informatie

Cursusduur

7 uur

Datum

woensdag 07 oktober 2020

Tijd

09:00 - 17:00
(incl. lunch)

Docenten
drs. Marc van der Veen RA RO CIA RMFI
drs. Arjan Hofman RO

Locatie

Kasteel Moersbergen, Moersbergselaan 17, 3941 BW Doorn
Kasteel Moersbergen
Doorn

Prijs

€ 495.00 p/p

Maximaal aantal deelnemers

15

Overige informatie

Op verzoek verzorgt ACS Risk & AO/IC ook in-house trainingen.

Direct in je agenda zetten

Direct inschrijven