Interim (management)

Heeft u tijdelijke ondersteuning nodig bij het uitvoeren van risicomanagement taken, dan kunnen wij u daarbij van dienst zijn. Onze diensten kunnen onder meer bestaan uit:
 • Het tijdelijk overnemen of continueren van de werkzaamheden van risicomanagers of een risicomanagement afdeling;
 • Het uitvoeren van risicomanagement taken in een project of een initiatief. Daaronder wordt onder meer verstaan het in kaart brengen van risico’s, het wegen van risico’s en het doen van voorstellen en adviezen voor te treffen maatregelen;
 • Het begeleiden en faciliteren van zogeheten risk assessments;
 • Het nauwkeurig en overzichtelijk registreren van risico’s, bijvoorbeeld in een daarvoor bestemde (GRC-)tooling of risicoregister;
 • Het uitvoeren van monitoring (toetsende) werkzaamheden;
 • Het opstellen van risico rapporten voor allerlei doeleinden;
 • Het uitvoeren van risicomanagement taken ter ondersteuning van het management van een bedrijfsonderdeel.
Heeft u echter meer behoefte aan sturing en richting op het gebied van risicomanagement dan bieden wij eveneens interim management diensten aan. Deze diensten kunnen onder meer bestaan uit:
 • Het voeren van de dagelijkse leiding over een risicomanagement afdeling;
 • Het ontwerpen, opzetten en inrichten van een risicomanagement afdeling of een afdeling die (grotendeels) risicomanagement taken uit gaat voeren;
 • Het ontwikkelen van een risicomanagement strategie in lijn met de strategie van de organisatie;
 • Het uitvoeren van strategische risk assessments;
 • Het realiseren van meer risk- en controlawareness onder meer door awarenessprogramma’s te initiëren. Training, coaching en evaluatie kunnen elementen zijn die aan bod komen;
 • Het ontwikkelen en implementeren van risicomanagement beleid, bijvoorbeeld door het opstellen van charters, beleidsdocumenten en procedures.
 • Het begeleiden van of sturing geven aan een implementatietraject van GRC-tooling. Bovenstaande diensten zijn slechts een selectie van hetgeen wij u kunnen bieden.

Bovenstaande diensten zijn slechts een selectie van hetgeen wij u kunnen bieden. Graag komen we met u in contact om uw specifieke behoefte te inventariseren en onze dienstverlening op uw specifieke situatie af te stemmen. Neem contact met ons op via info@riskaoic.nl. Wij helpen u graag!