Risico’s…En wat dan nog?

Inleiding
Het beheersen van risico’s is zo oud als de mens bestaat. De essentie van het beheersen van risico’s, namelijk om te overleven, is in de loop van de geschiedenis niet veranderd, al is de context waarbinnen dit plaatsvindt nadrukkelijk wel veranderd. De evolutie en ontwikkeling van de mens alsmede de globalisering, informatisering en digitalisering van de menselijke leefomgeving maken dat het beheersen van risico’s complexer is geworden.

Het tragische en dramatische ongeluk met de “Stint”, talloze mislukte projecten om nieuwe informatiesystemen bij organisaties te implementeren en de hacks die plaatsvinden op de computersystemen van personen en zelfs de overheid. Het is slechts een kleine greep uit gebeurtenissen die het gevolg zijn van risico’s die zich hebben gemanifesteerd en waarbij de beheersing van deze risico’s onvoldoende is geweest. Vanzelfsprekend is de omvang en impact van ieder risico anders, maar een feit is dat ieder persoon en iedere organisatie continu te maken heeft met risico’s en vraagstukken hoe om te gaan met deze risico’s. Maar zijn we eigenlijk wel voldoende geëquipeerd om weerstand te bieden tegen risico’s? En is risico nemen eigenlijk gewoon ook nodig? Of is het ontzettend belangrijk dat we alle risico’s kennen en deze proberen te voorkomen? En waarom doen we dat soms wel en soms niet?

In deze introductietraining staan bovenstaande vragen centraal en worden de deelnemers op hoofdlijnen wegwijs gemaakt in het vakgebied van risicobeheersing en wordt hen een aantal belangrijke handvatten meegegeven om de beheersing ook daadwerkelijk toe te passen in de praktijk en dan in het bijzonder binnen de eigen organisatie.

Inhoud training
Tijdens de training wordt onder meer aandacht besteed aan:
• De historie en het historische verloop van het beheersen van risico’s en welke uitwerking dat heeft op het beheersen van risico’s binnen bedrijven heden ten dage.
• De definitie van onzekerheid, risico en risicomanagement, het onderscheid tussen risico en onzekerheid en het waarom van risicobeheersing.
• Welke methoden (bijvoorbeeld COSO-ERM, NEN-ISO 31000, RISMAN) gebruikt kunnen worden om de beheersing van risico’s in bedrijven te structureren en systematisch te laten plaatsvinden.
• Hoe het gedrag van mensen het beheersen van risico’s beïnvloedt (o.a. de onderzoeken en theorieën van Kahneman, Tversky, Thaler, Taleb, Larrick en Tetlock komen kort aan de orde).

Werkwijze
De training bevat veel theorie en theoretische concepten. Om het leereffect te vergroten, wordt de training aangevuld met concrete praktijkvoorbeelden, die interactief met de deelnemers worden besproken.

Bij deelname aan de training ontvangt u kosteloos de bij de training gebruikte sheets en praktijkvoorbeelden en een bewijs van deelname aan deze training.

Voor wie
De training is voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met de risicobeheersing in de eigen organisatie. Enerzijds omdat de externe accountant of internal auditor specifiek aandacht voor dit onderwerp vraagt en anderzijds omdat er vanuit de organisatie behoefte is om meer inzicht te verkrijgen in het beheersen van risico’s in relatie tot het bereiken van de doelstellingen. De training is niet bedoeld om u op te leiden tot risicomanager, maar geeft u wel belangrijke en verrassende basisinzichten in dit vakgebied.

Doelstelling van de training
Na afloop van de cursus heeft de deelnemer inzicht in:
• De ontwikkeling en de relevantie van het vakgebied.
• De belangrijkste basisbegrippen en onderwerpen binnen het vakgebied.
• De toepasbaarheid van deze basisprincipes in de praktijk.
• Hoe de risicobeheersing binnen de eigen organisatie kan worden verbeterd.

Heeft u vragen?
ACS Risk & AO/IC
Arjan Hofman/ Marc van der Veen
E-mail: info@riskaoic.nl

Cursusduur
4 uur

Datum
NNB

Tijd
13:00 uur – 17:30 uur

Locatie
Kasteel Moersbergen
Moersbergselaan 17
3941 BW Doorn

Docenten
drs. Arjan Hofman RO
drs. Marc van der Veen RA RO CIA RMFI

Prijs
€ 395,00

Kennisgebied
Risicomanagement

Branche
Alle branches

Maximaal aantal deelnemers
15

Aantal PE-punten
4

Overige informatie
Op verzoek verzorgt ACS Risk & AO/IC ook in-house trainingen

Direct inschrijven voor deze training

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.