Inzicht

Inzicht verkrijgen in de risicobeheersing door goed onderzoek

Onderzoeken is een vak apart

Met jarenlange ervaring op het gebied van het doen van onderzoeken, zijn wij in staat om inzicht te geven in de kwaliteit van de risicobeheersing van de organisatie. Geen standaardsjablonen of focus op dossiervorming, maar op maat gemaakte normen waarmee we de opzet en de inrichting van de risicobeheersing van de organisatie beoordelen. Waar nodig komt de onderste steen boven; niet omdat wij dat zo nodig willen, maar omdat u dat aan ons gevraagd heeft. Vanuit onze conclusies en aanbevelingen kunnen wij vervolgens met u meedenken over de vervolgstappen, zodat u uw risicobeheersing (verder) kan verbeteren.

In de door ons toegepaste methodiek staan de volgende generieke vragen centraal:

  • Bent u ‘in control’ over uw bedrijfsvoering en uw processen (AO/IC)?
  • Waardoor ontstaan toch steeds verstoringen in uw bedrijfsvoering en processen?
  • Hoe kunnen deze verstoringen in het vervolg worden voorkomen?
  • Hoe kunt u daar effectief op sturen?
  • Waar kunt u uw risicobeheersing nog verder verbeteren?

Bovengenoemde vragen zullen wij aangevuld met de vragen gericht op uw specifieke situatie en behoefte onderdeel laten zijn van onze onderzoeksaanpak. Onze onderzoeksuitkomsten zijn altijd betrouwbaar, valide en representatief. Daarnaast staan in de diverse onderzoeksmiddelen die wij gebruiken, bronnen- en waarnemingentriangulatie centraal.

Door het uitvoeren van ‘onafhankelijke’ en kritische onderzoeken verschaffen wij inzicht in uw risicobeheersing en kunnen wij u een goed beeld over de kwaliteit van uw risicobeheersing. Een consequentie daarvan is dat uit ons onderzoek ook eventuele tekortkomingen naar voren kunnen komen. Dit is uiteraard geen aangename boodschap, maar we zijn ervan overtuigd dat u met onze conclusies en aanbevelingen in staat moet zijn om deze tekortkomingen te verhelpen. Sterker nog, het geeft de mogelijkheid om dit in de toekomst te voorkomen, zodat u een structureel betere beheersing van risico’s krijgt.

Bekijk ook de andere pijlers: