Wat is AO/IC?

Administratieve Organisatie & Interne Controle (AO/IC), een hele mond vol, maar wat betekent het nu eigenlijk? In de kern gaat AO/IC over het functioneren van uw processen. Oftewel, zorgen de processen ervoor dat de organisatiedoelen op een effectieve wijze worden gerealiseerd en dat ongewenste gebeurtenissen worden voorkomen?

Maar AO/IC gaat ook over informatie, die u vertelt of de processen goed functioneren, of de organisatie op koers ligt, en of én waar er in het proces bijgestuurd moet worden. Informatie(systemen) moeten dus betrouwbaar zijn en de continuïteit van deze systemen moet geborgd zijn. De kwaliteit van de AO/IC bepaalt in grote mate hoe betrouwbaar en continue deze informatie is.

Daarnaast zegt deze informatie ook iets over ongewenste gebeurtenissen, die kunnen plaatsvinden (= risico’s) in het proces en hoe deze door de organisatie voorkomen kunnen worden (=beheersmaatregelen). Risico’s en beheersmaatregelen zijn een belangrijk onderdeel van de AO/IC en moeten in relatie staan met de doelstellingen van de organisatie..

ACS biedt diverse diensten aan op het gebied van Risk & AO/IC, zoals basistrainingen op het gebied van AO/IC en Riskmanagement en (gratis) Quickscans, waarmee in kort tijdsbestek inzicht kan worden verkregen in de kwaliteit van de interne risicobeheersing van de organisatie. Zie het menu (bovenstaand) onder het kopje “producten” voor meer details of neem contact op via info@riskaoic.nl. Wij helpen u graag!