Onze Visie

Risicomanagement

Risico’s gerelateerd aan doelstellingen

Onze visie is dat risicomanagement moet bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van de organisatie. Oftewel, risico’s staan niet op zich, maar hebben altijd een relatie met de doelstellingen van de organisatie. Ontbreekt deze relatie, dan is het de vraag of de organisatie met de goede dingen bezig is. En als duidelijk is hoe risico’s zich verhouden tot de doelstellingen van de organisatie of het bedrijfsonderdeel, dan geeft dat veel meer begrip en overtuiging dat risicomanagement daadwerkelijk helpt en niet tegenwerkt. Daarnaast denken wij dat het een goed gevoel geeft te werken voor een organisatie dat weet waar het voor staat en risico’s altijd in samenhang met de doelstellingen beschouwd. Verbinding en samenhang spelen in goed risicomanagement dus een belangrijke rol.

Je ziet nogal wel eens de combinatie Risk en Compliance. Niet onbegrijpelijk aangezien het ‘naleven van afspraken en het voldoen aan normen’ ook onderdeel is van risicomanagement. Onze focus ligt echter meer op het verbeterpotentieel dat voorkomt uit risicomanagement dan de nadruk op het moeten voldoen aan interne en externe regels en voorschriften. Dat laatste is niet onbelangrijk, integendeel, maar wij vinden dat dit de minimale basis moet zijn. Vervolgens moet je daar als organisatie bovenuit stijgen om onderscheidend te zijn in de markt en daarmee de doelen die je voor ogen hebt weet te bereiken. En daar ligt naar onze mening uiteindelijk de toegevoegde waarde van risicomanagement.

Transparant en bewust; leren van risico’s

Is risicomanagement dan het volledig voorkomen en uit de weg gaan van risico’s? Nee, zeker niet. Wij zien risicomanagement als het transparant en bewust omgaan met risico’s. Risico’s vermijden is soms nodig, maar risico’s nemen is dat net zo goed. Hoe waren we ooit op de maan gekomen? En hoe zijn vliegtuigen überhaupt tot stand gekomen?

Maar, over risico’s nadenken is toch niet leuk, wakkert een negatieve spirit aan, tempert de positieve flow en leidt tot bureaucratie? Afhankelijk van hoe een organisatie daar zelf mee omgaat, kan dat inderdaad de teneur zijn of worden. Wij zijn echter van mening dat effectief risicomanagement leidt tot een robuuste organisatie, die weet waar het voor staat en daarmee toekomstbestendig is. Daarnaast denken wij dat het een goed gevoel geeft te werken voor een organisatie dat met een open blik naar zijn risico’s durft te kijken en binnen alle lagen van de organisatie nadrukkelijk de dialoog voert over het beheersen van risico’s.

Door transparant en bewust risico’s bespreekbaar te maken – vooral bedoeld om een organisatie verder te verbeteren – ontstaat een open cultuur waaraan iedereen zijn steentje wil bijdragen. Risicomanagement moet naast een ‘beschermend’ element nadrukkelijk ook een ‘lerend’ element in zich hebben. En met dit ‘lerende’ element staat risicomanagement ineens in een ander daglicht. Het biedt kansen om als organisatie beter te maken en eventueel succes trekt nu eenmaal mensen aan; en dus ook mensen die het nut en de noodzaak van risicomanagement inzien.

Iedereen is een risicomanager

Is risicomanagement dan een doel op zich? Wat ons betreft niet. Risicomanagement ondersteunt en draagt bij aan het realiseren van de doelstellingen van de organisatie of het bedrijfsonderdeel. Bovendien moet risicomanagement aanzetten tot denken en leiden tot gedragsbeïnvloeding. Risicomanagement is niet voorbehouden tot een bepaalde groep mensen binnen een organisatie. Nee, risicomanagement is van iedereen. Oftewel, iedereen is een risicomanager.

AO/IC

Toegankelijk en begrijpelijk

Wij willen onze dienstverlening op het gebied van Administratieve Organisatie & Interne Controle (AO/IC) op een toegankelijke en begrijpelijke manier over het voetlicht brengen. Ons doel is los te komen van de ‘techniek’ en het ‘jargon’. Maar ook het management en de medewerkers te enthousiasmeren om hun processen (want dat is eigenlijk de kern van AO/IC) op orde te brengen en te houden. Wij beschouwen onze dienstverlening langs de pijlers InzichtBeschrijvenPraktijk en Training.

4 Pijlers

Onze visie is dat deze 4 pijlers op orde moeten zijn om een goed werkende AO/IC te creëren. Het begint met inzicht in de kwaliteit van AO/IC. Hoe staat de organisatie ervoor en waar liggen kansen om de AO/IC te versterken. Dat inzicht kan op verschillende manieren verkregen worden, waarbij onder andere gedacht kan worden aan vormen als een quick scan, een audit of een (self) assessment. Onze middelen voorzien in een keuze die aansluit op uw behoefte en uw situatie.

Als dit inzicht er is, kan de volgende stap gemaakt worden: Het beschrijven van de gewenste AO/IC die comfort geeft (op papier) dat de doelen bereikt kunnen worden. Én dat ongewenste gebeurtenissen worden voorkomen. Ondanks dat het vastleggen van de AO/IC structuur en houvast biedt, gaat het hier ‘alleen’ nog maar om de gewenste situatie op papier. Dat is meer dan belangrijk, maar wat ons betreft niet het ‘einddoel’.

Om te voorkomen dat de beschreven AO/IC een papieren tijger wordt of in de onderste lade van het bureau verdwijnt, zal er een vertaalslag moeten plaatsvinden naar de praktijk, waarbij de medewerkers volgens deze beschrijving gaan werken. Niet omdat ze het moeten, maar omdat ze dat zelf graag willen en omdat ze zelf inzien dat een goed vastgelegde en vervolgens goed werkende AO/IC wellicht noodzakelijk is, maar daarnaast ook wezenlijk is om zonder veel verstoringen het proces uit te kunnen voeren. Of ook wel anders geformuleerd: dat een goed werkende AO/IC bijdraagt aan het bereiken van de doelen van de organisatie en daarmee ongewenste gebeurtenissen worden voorkomen.

Medewerkers wegwijs maken in ‘AO/IC’-land kan aan het begin van een traject van de vier pijlers, of gedurende het traject óf als eventuele losstaande activiteit worden ingevuld. Belangrijkste is dat management en medewerkers kennis, maar vooral ook vaardigheden ontwikkelen om de basisbeginselen en wellicht de verdiepende beginselen op het gebied van AO/IC te ontwikkelen. Training kan hierbij uitkomst bieden. Ook hierin zijn verschillende vormen denkbaar, waaronder workshops, (in-house) trainingen, e-learning en training on the job. Samen met u kunnen we bepalen welke vorm het beste aansluit op uw situatie.

Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, kan ACS u ondersteunen op alle vier de pijlers. Wij doen dit met veel passie en plezier, maar ook vanuit een sterke basis van opgebouwde kennis en ervaring op het vakgebied AO/IC. Hoe wij dat doen? Graag lichten wij dat toe in een persoonlijk gesprek, dan kunt u zien hoe enthousiast en energiek wij zijn!