Praktijk

Praktijk van het invoeren van de gewenste risicobeheersing

Ongewenste gebeurtenissen voorkomen

Onze ervaring leert dat een groot deel van de beschreven risicobeheersing al daadwerkelijk in de praktijk wordt nageleefd. De complexiteit zit vaak in de nieuwe onderdelen van de beschrijving. Hierbij kan gedacht worden aan nieuwe (of juist minder) taken om gerichter de doelen van de organisatie te bereiken. Of taken, die nodig zijn om het ontstaan van ongewenste gebeurtenissen te voorkomen.

  • Staat de gewenste risicobeheersing op papier, maar is dit nog niet goed zichtbaar in de dagelijkse uitvoering van de processen?
  • Heeft u als leidinggevende bij het ondertekenen van stukken onvoldoende comfort dat alle check & balances goed zijn doorlopen?
  • Zijn rollen & verantwoordelijkheden niet voldoende helder en wordt er niet conform gehandeld?
  • Is er voldoende urgentiebesef bij het management en personeel om in overeenstemming met de vastgelegde afspraken, procedures en processen te werken?

ACS Risk & AO/IC ondersteunt met plezier bij het invoeren van de gewenste inrichting van de risicobeheersing. De rol van het managementteam vinden wij cruciaal om draagvlak te creëren onder haar medewerkers. Inzicht in de effecten van de wijze van communiceren door de manager op het gedrag van medewerkers is hierbij belangrijk. (Voorbeeld: de indruk wekken dat je blind tekent, heeft meestal geen stimulerend effect op de medewerkers om check & balances uit te voeren). Maar tegelijkertijd ook de medewerkers in staat stellen om op de gewenste wijze te werken. Het goed communiceren van de verwachtingen, eenvoudige digitale toegang tot de beschrijvingen en openstaan voor ideeën van medewerkers zijn allemaal kleine factoren, die kunnen bijdragen aan een gedragen en succesvolle invoering. ACS Risk & AO/IC ondersteunt u bij het opstellen van een implementatieplan en de uitvoering van dit plan.

Bekijk ook de andere pijlers: