Training

Training verbreedt en verdiept de kennis op het gebied van het beheersen van risico's

Kennisdelen als speerpunt

Risicobeheersing en AO/IC is geen rocket science, maar wordt in het algemeen ook niet als een heel toegankelijk onderwerp beschouwd. Aan de hand van trainingen, bijvoorbeeld in de vorm van workshops of assessment, maakt ACS Risk & AO/IC deze onderwerpen voor een bredere groep geïnteresseerden toegankelijk. Onze visie is dat kennis over de belangrijkste principes van risicobeheersing de basis is voor het verhogen van de bewustwording bij de medewerkers ten aanzien van het beheersen van risico’s en het effectief en efficiënt uitvoeren van processen. Een goed begrip van processen en procedures is noodzakelijk om medewerkers zich bewust te laten worden van de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden om de doelen van de afdeling/organisatie te bereiken.

Een goed inzicht in de gebeurtenissen die het bereiken van doelen kunnen verstoren, de maatregelen die voorkomen dat deze gebeurtenissen zich voordoen en de informatie die nodig is om te bepalen of de afdeling/organisatie op koers ligt, vormen de rode draad in onze trainingen. Kortom, systematisch, gestructureerd en gericht op uw bedrijfsvoering.

Daarnaast staan in onze trainingen de volgende vragen centraal:

  • Wat is risicobeheersing en administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) eigenlijk én waarom is dit zo belangrijk?
  • Waarom is de accountant hierin zo geïnteresseerd?
  • En belangrijker nog: wat kan de organisatie zelf met een goede inrichting van de risicobeheersing bereiken?
  • Hebben uw medewerkers voldoende kennis over de processen en procedures? En begrijpen ze waar deze toe dienen?

Deze vragen komen dus aan bod in onze trainingen en wij zullen op interactieve en op een praktische manier, samen met de groep, antwoord geven op deze vragen.

Wij brengen uw medewerkers de basisprincipes, maar ook verdiepende kennis en vaardigheden graag bij, om zodoende uw organisatie nog beter te beschermen tegen risico’s. Maar wel op zo’n wijze dat invulling wordt gegeven aan de specifieke situatie en kennisbehoefte van de afdeling/organisatie. In feite willen we de theoretische kant van risicobeheersing koppelen aan u dagelijkse praktijk. Het overdragen en delen van kennis blijft altijd maatwerk. Wij luisteren daarom goed naar waar uw behoefte ligt, analyseren uw mogelijke knelpunten en stemmen daar onze training(en) inhoudelijk en in praktische zin op af.

Bekijk ook de andere pijlers:

Geïnteresseerd? Schrijft u zich dan in voor de introductietraining risicomanagement van 10 april 2019

Komende trainingen